Fråga Veterinären

Fråga Veterinären

Avmagring

AVMAGRING Orsakerna till att hästen magrar av eller har svårt att gå upp i vikt är många. Jag kommer inte att kunna gå igenom alla…

Läs mer

Avmaskning

AVMASKNING Idag är alla avmaskningsmedel till häst receptbelagda. Det innebär att Du som djurägare måste ha kontakt med Din veterinär för att få avmaskningsmedel utskrivet….

Läs mer

Botulism

BOTULISM Orsak Botulism är en dödlig, men tack och lov ovanlig sjukdom som orsakas av bakterien Clostridium botulinum som förekommer i jorden. Bakterien trivs i syrefattiga…

Läs mer

EMS

EMS EMS är en sjukdom som tyvärr blivit mycket vanlig i vår hästpopulation och kan leda till allvarliga följdsjukdomar såsom fång. Symtom EMS-drabbade hästar lider…

Läs mer

Fång

FÅNG Fång är en relativt vanlig åkomma hos framför allt ponnyraser men kan ses på alla typer av hästar. Sjukdomen kan ses som ett syndrom…

Läs mer

Fölning

FÖLNING Fölning och skötsel av det nyfödda föletFör att kunna ge fölet och stoet de bästa förutsättningarna är det viktigt att ha vissa grundläggande kunskaper…

Läs mer

Fotskabb och rasp

FOTSKABB OCH RASP Först ska vi reda ut några begrepp Mugg – hudinfektion i karlederna, orsakad av bakterier och ofta även svampar. Ger skorviga och…

Läs mer

Gräsbetessjuka

GRÄSBETESSJUKA Vad är gräsbetessjuka? Det är en neurologisk sjukdom som ofta har en dödlig utgång. Främst påverkas tarmsystemets nerver. Sjukdomen har varit känd i över 100…

Läs mer

Headshaking

HEADSHAKING Inledning Headshaking hos häst är ett problem som det talas allt oftare om och fler och fler djurägare blir medvetna om diagnosen. Sjukdomen är…

Läs mer

Hosthästar

HOSTHÄSTAR Luftvägsproblem Hosta är tyvärr ett relativt vanligt problem hos hästar.  Det finns självklart många olika typer av sjukdomar som kan drabba luftvägarna, men jag…

Läs mer

Kastrering

KASTRERING Att ha en hingst innebär relativt mycket extraarbete och stora risker. Hingstar kan vara nyckfulla och även den snällaste individen kan plötsligt tända till…

Läs mer

Kiropraktik

KIROPRAKTIK Vid en kiropraktisk undersökning känner jag igenom hela hästen med avseende på dess ledfunktion. Detta innebär att rörligheten i alla kroppens leder testas genom…

Läs mer

Kolik

KOLIK Smärta från buken Kolik betyder egentligen bara ”smärta från buken” och är alltså ett samlingsnamn på en rad olika tillstånd.De vanligaste orsakerna till kolik…

Läs mer

Kvarka

KVARKA Orsak Orsakas av bakterien Streptococcus Equi och sprids mellan hästarna då en sjuk häst hostar, bakterien finns i sekretet hästen hostar eller fnyser ut….

Läs mer

Magsår

MAGSÅR Orsak Magsår är en åkomma som är mer vanligt förekommande hos häst än vad de flesta hästägare tror. Upp till 70–94% av galoppörer i…

Läs mer

Mugg

Orsak MUGG Mugg – hudinfektion i karlederna som kan orsakas av bakterier och ofta även svampar. Ger skorviga och ibland såriga karleder, huden blir efter…

Läs mer

Neurologisk sjukdom

NEUROLOGISK SJUKDOM Orsak Det finns många olika tänkbara orsaker till att en häst är vinglig eller visar andra tecken på neurologisk sjukdom och det krävs…

Läs mer

PPID

PPID (Cushing’s) PPID eller Pituitary Pars Intermedia Disease kallades tidigare felaktigt för Cushing´s syndrom och drabbar framför allt gamla hästar från 15 år och uppåt….

Läs mer

Sommareksem

SOMMAREKSEM Orsak Sommareksem orsakas oftast av överkänslighet mot insekter, framför allt är det svidknott som är orsaken. En allergisk reaktion på svidknottens saliv orsakar klåda….

Läs mer

Stelkramp

STELKRAMP (Tetanus) Orsak Stelkramp är en nervsjukdom med 80–100% dödlighet. Den orsakas av en bakterie vid namn Clostridium tetani som finns i miljön och i…

Läs mer

Vaccination

VACCINATION Stelkramp Stelkramp orsakas av en bakterie vid namn Clostridium tetani som finns i miljön och i tarmfloran hos människor och djur.  Bakterien följer med…

Läs mer
Rulla till toppen