Magsår

MAGSÅR

Orsak

Magsår är en åkomma som är mer vanligt förekommande hos häst än vad de flesta hästägare tror. Upp till 70–94% av galoppörer i träning har någon grad av magsår! Magsåret kan orsaka hästen obehag och kan i vissa fall också påverka hästens prestation.

Orsakerna till magsår är många och inte helt kartlagda. Man vet dock en hel del och det finns en del man kan göra för att förebygga magsår och för att hjälpa hästen att läka sitt magsår.

Hästens magsäck är uppdelad i två delar. Överst hittar man så kallat plattepitel, en slemhinna som liknar den som finns i matstrupen. I den nedre delen av magsäcken finns den körtelrika slemhinnan och här produceras magsyran.

Saltsyran i magsaften samt till en viss grad också gallsyra och pepsin är frätande. I en frisk magsäck har magsäcksslemhinnan ett skyddande yttre lager av slem innehållande bikarbonat. Det är också rikligt blodflöde till slemhinnan som ser till att cellerna håller sig friska. Cellerna i magsäcksslemhinnan byts kontinuerligt ut. Prostaglandiner stimulerar dessa skyddsmekanismer. Den nedre, körtelrika delen av magsäcken, är väl utrustad att stå emot den frätande magsyran medan den övre delen inte är det.

Sår i den övre delen av magsäcken kan bero på att magsyra skvätter upp på den känsliga körtelfria slemhinnan. När hästen rör sig i trav eller galopp skvätter mer magsyra upp, ju intensivare arbete desto mer skvätter upp. Detta kan skada slemhinnan och ge sår.

Hästar har en kontinuerlig sekretion (utsöndring) av magsyra oavsett om de äter eller inte. Svält ger därför ökad surhet i magsäcken och risken för magsårsbildning ökar. Föl producerar redan vid 1–2 dagars ålder rikligt med magsyra, stoets mjölk neutraliserar magsyran när fölet kan dia. Ett föl som inte diar får mycket lätt magsår.

Symtom

Symtomen kan variera mellan olika åldersgrupper.

Unga föl: nedsatt aptit, kolik, diarré, tandgnissel. Många föl kan vara helt symtomfria trots att de har sår. Mellan 4–9 % av friska föl har någon grad av magsår medan 23–40% av sjuka föl har magsår.

Äldre föl: diarré, dålig tillväxt, bukighet, raggig päls, kolik.

Vuxna hästar: nedsatt aptit, nedsatt prestation, raggig päls, svårt att hålla hull, luftsnappning eller krubbitning, förändrat beteende, och hos kroniska eller återkommande fall kan ibland kolik ses, men enligt min erfarenhet är detta ovanligt.

Riskfaktorer för magsår i den övre delen av magsäcken:

 • Motion
 • Motion på tom mage ökar risken ytterligare
 • Att gå ensam i hage ökar risken mycket kraftigt
 • Långa intervall mellan fodergivor
 • För mycket kraftfoder
 • Inget vatten i hagen
 • Störningar i miljön. En radio som står på konstant i stallet kan öka magsårsförekomsten mycket kraftigt.

Riskfaktorer för sår i nedre delen av magsäcken:

 • Motion
 • För få vilodagar efter ansträngande arbete
 • Om hästen sköts och tränas av många olika personer ökar risken
 • Antiinflammatorisk medicin

Diagnos

Enda säkra sättet att ställa diagnos är gastroskopi (det vill säga en lång slang med kamera förs ned i magsäcken), men ibland kan de kliniska symtomen räcka för att ställa diagnos.

Behandling

Behandlingen av magsår består av flera olika delar – dels en medicinsk del, dels en skötseldel.

Den vanligaste medicinska behandlingen till vuxna hästar är medicinering med Gastrogard som innehåller Omeprazol det vill säga samma substans som Losec. Man bör dock inte använda Omeprazoltabletter som är till för människa, eftersom de är dragerade och skall sväljas hela för att inte brytas ner av magsyran. Hästen tuggar troligen på den om de förlorar sin verkan. Gastrogardpastan är buffrad och tål magsyran. Föl behandlas ofta med Andapsin (sucralfat) som bildar en skyddande hinna på magsäcksslemhinnan i förebyggande syfte då de är i riskzonen det vill säga sjuka eller nedsatta. Detta används också i kombination med Omeprazol vid behandling av sår i den nedre delen av magsäcken på vuxna hästar.

Gastrogardpastan skall ges när magsäcken är tom och cirka 60 minuter före högiva.

Det finns en rad olika fodertillskott som sägs förebygga och behandla magsår, en del av dessa är mer väl vetenskapligt underbyggda än andra och fungerar olika väl på olika hästar. Jag rekommenderar ofta uppföljande behandling med Equitop Pronutrin.

Skötsel- och utfodringsrutiner är minst lika viktiga som medicinering. Hästar som har drabbats av magsår mår bra av strikta utfodringsrutiner med fasta tider. De behöver få många små mål mat uppdelade på så stor del av dygnet som möjligt, eller ännu hellre fri tillgång på grovfoder. Man bör hålla kraftfodergivorna så låga som det bara går och i stället ge mycket grovfoder. Första givan på morgonen måste vara grovfoder. Pelleterade foder bör undvikas. Hästar med magsår bör inte motioneras direkt efter utfodring utan minst en timma bör förlöpa mellan utfodring och motion. Dessutom är det MYCKET viktigt att hästen får gå i stor hage med kompisar och att det är lugnt och tyst i stallet.

Dessa regler är egentligen inte specifika för hästar med magsår utan bör tillämpas på alla hästar (undantaget att pelleterat foder är okej till friska hästar).

Rulla till toppen