Kolik

KOLIK

Smärta från buken

Kolik betyder egentligen bara ”smärta från buken” och är alltså ett samlingsnamn på en rad olika tillstånd.

De vanligaste orsakerna till kolik är förstoppning eller gas/krampkolik och det är oftast dessa tillstånd gemene man syftar på när man använder ordet kolik.

Eftersom en del koliktillstånd kan vara mycket allvarliga och snabbt leda till en kraftigt påverkad och sjuk häst, är det bra om alla hästägare har en grundläggande idé om hur man kan hantera sin kolikhäst.

En häst som har kolik visar en eller flera av följande symtom: orolig i boxen, loj, skrapar, rullar, ligger mycket, svettas, har sparsamt eller dåligt med avföring, har diarré, äter dåligt eller inte alls, tittar mot buken, slår mot buken, ligger på rygg. Vissa hästar kan också ha feber.

Om slemhinnorna är missfärgade, hästen har kraftiga smärtor eller om pulsen är hög bör Du kontakta veterinär omedelbart och ge den så mycket information som möjligt om hästens tillstånd. Om hästen däremot visar milda symtom och slemhinnorna ser fina ut kan man försöka med att leda hästen en stund, då slappnar tarmarna av och många hästar lugnar sig och har avföring. Led hästen cirka 10 minuter och låt den sedan vila en stund i boxen. Man kan sedan upprepa promenaden 1–2 gånger. Om hästen fortsätter att visa koliksymtom SKALL ALLTID kontakt med veterinär tas.

Om din häst visar tecken på kolik

  • Kontrollera färgen på hästens slemhinnor i munnen – de skall vara laxrosa och fuktiga. Mörkröda eller blåaktiga slemhinnor är ett varningstecken.
  • Försök ta pulsen, den kan kännas på huvudet vid sidan av ögat eller på kanten av käken – be din veterinär visa dig vid tillfälle. Normal puls ligger runt 32–40 slag/minut.
  • Ta tempen om det går. Normal temp ligger på ca 37–38 grader.
  • Notera om hästen har haft avföring och hur den ser ut. Notera hur hästen beter sig – hur kraftig är smärtan etc.
  • Ta bort all mat.

Orsakerna till kolik kan som sagt vara många. Förutom gas- eller krampkolik samt förstoppning kan hästen också drabbas av tarmvred då tunntarmen eller grovtarmen fastnar runt någon struktur i bukhålan eller vrider sig runt sig själv, och då stryps cirkulationen till detta tarmavsnitt och hästen får kraftiga buksmärtor. Tecken på tarmvred kan vara kraftiga buksmärtor, kraftig svettning, hög puls, missfärgade slemhinnor och om grovtarmen är omvriden kan hästen även få en mycket kraftigt utspänd buk. Om hästen drabbats av tarmvred är det bråttom och mycket viktigt att den undersöks av en veterinär snarast.

Andra orsaker till kolik kan vara relaterade till andra strukturer i bukhålan såsom mjälte, njurar eller lever. Hästar kan också drabbas av bukhinneinflammation.

När veterinären är på plats utför han eller hon en grundlig undersökning där hästens allmäntillstånd, puls och slemhinnor kontrolleras såväl som hur bukljuden låter. Vidare brukar veterinären utföra en rektalundersökning för att kunna känna på tarmarna inne i buken för att på så sätt ställa diagnos, samt en nässvalgsondning då en slang förs ned i magsäcken via näshålan. Detta för att fastställa om hästen lider av så kallad magsäcksöverfyllnad, vilket kan bli följden av till exempel en tunntarmsomvridning. Många gånger får hästen smärtlindrande medicin via injektioner i blodet. Vissa gånger behöver hästen tillföras vatten och/eller olja via sonden i magsäcken. Veterinären gör en bedömning av hur allvarligt tillståndet är och ger instruktioner om vidare skötsel och utfodring.

Om hästen drabbas av upprepade kolikanfall bör en grundligare utredning göras. Detta brukar innefatta diverse blodprover och träckprover samt mer utförlig diagnostik i form av gastroskopi av magsäcken för att utesluta magsår och eventuellt ultraljud av buken. Det är också viktigt att grundligt gå igenom vad hästen äter för att på så sätt optimera förutsättningarna för hästen att hålla sig frisk.

Rulla till toppen