Avmagring

AVMAGRING

Orsakerna till att hästen magrar av eller har svårt att gå upp i vikt är många. Jag kommer inte att kunna gå igenom alla orsaker här men vill beskriva lite av vad en avmagringsutredning kan innehålla. Problem i munhålan, magsår, leversjukdom, njursjukdom, tumörsjukdomar, inflammationer eller infektioner samt stress är en del saker som kan orsaka avmagring förutom felaktig utfodring eller hög parasitbörda.

Symtom

Avmagring eller svårt att gå upp i vikt, ibland kombinerat med andra symtom som nedsatt aptit, svårigheter att tugga, nedsatt allmäntillstånd eller diarré.

Diagnosen

När jag utreder en häst som har magrat av eller inte går upp i vikt börjar jag alltid med att ta en utförlig historik. Det jag vill veta är bland annat:

 • Vilka symtom hästen har förutom just problemen med vikten, hur länge symtomen har funnits, om det kom plötsligt eller har smugit sig på, om andra hästar i stallet är i normalt hull eller har samma problem.
 • Har någon förändring skett i hästens miljö den sista tiden? Flytt? Ny hage? Nya hästar i stallet? Nytt foder eller strö etcetera.
 • Vad får hästen för mat? Jag vill veta allt den äter, inklusive alla olika tillskott. Är grovfodret analyserat?
 • När avmaskades hästen sist och med vad?
 • När gjordes det senast en munhåleundersökning?

Om ingen förklaring kan hittas i utfodring eller miljö börjar ett detektivarbete. Först och främst gör jag en grundlig klinisk undersökning, det vill säga undersöker hästens hull och hårrem, allmäntillstånd, lyssnar på lungor och hjärta, kontrollerar lymfknutor och slemhinnor, lyssnar på bukljud och kontrollerar rektaltemperatur samt kontrollerar hur den tuggar. Därefter görs mer specifika undersökningar:

 • Munhåleundersökning – har hästen mycket vassa emaljåsar, bettfel, frakturer, foderinpackningar eller andra problem i munnen kan detta orsaka att den antingen inte kan få i sig tillräckligt mycket mat eller inte kan tillgodogöras sig fodret.
 • Rektalundersökning – jag känner på tarmarna, mjälten, njure (kan endast känna den på vänster sida rektalt) samt hos ston även livmoder och äggstockar. Här vill man utesluta förtjockade tarmväggar, inpackningar, förstorade lymfknutor och annat som kan tyda på inflammationer eller nybildningar i buken.
 • Blodprover – tas med avseende på infektions- och inflammationsbild, proteinnivåer, lever- och njurvärden och ibland även på mineraler och spårämnen.
 • Träckprov – tas med avseende på parasiter (odling eller PCR för stor blodmask samt analys av bandmaskägg skall också ingå) samt bakterieodling av träcken.
 • Gastroskopi – görs för att undersöka magsäcken för eventuella magsår (hästen måste då svälta i minst 15 timmar före undersökning).
 • Rektumbiopsi – ett par små prov från slemhinnan i ändtarmen skickas på analys för att utesluta diffusa inflammationer eller tumörsjukdomar i tarmen.
 • Bukultraljud – här kan man undersöka storlek och utseende på mjälte, lever, njurar, delar av magsäcken samt kontrollera motorik och tarmväggens tjocklek i tunntarmar, grovtarm och blindtarm.
 • Bukpunktat – ett litet prov på den fria bukvätskan tas för analys.

Jag brukar börja med den kliniska undersökningen, munhåleundersökning, rektalundersökning och träck- och blodprover. När jag sedan fått svar på dessa undersökningar och prover lägger jag upp en plan för vidare utredning.

Behandling/förebyggande

Beror självklart på vad man hittar för orsak.

Priser för undersökningar och behandlingar hittar du här.

Rulla till toppen