Fång

FÅNG

Fång är en relativt vanlig åkomma hos framför allt ponnyraser men kan ses på alla typer av hästar. Sjukdomen kan ses som ett syndrom där en systemiskt påverkad individ visar karakteristiska symtom på smärta och hälta i samband med en inflammation i hovens lamellager och suldel.

Symtom

Symtom uppstår på grund av inflammation i lammellagret i hästens hovar. Lamellerna är det bärande lagret mellan hovväggen och hovbenet. Vid fång störs
blodcirkulationen i lamellerna och hovbenet kan ”lossna” från sin upphängning och rotera och/eller sjunka. Lägesförändringen av hovbenet i hoven kan skapa tryck mot sulan och hästen får svår smärta. Hästen kan ha symtom från alla fyra hovarna men det är vanligast att endast framhovarna är påverkade.

Klassiska symtom på fång är ovilja att röra sig, stapplig gång, sågbocksställning (frambenen långt framför sig och vikten på bakbenen), svårigheter att vända.
Symtomen är oftast mycket tydligare på hårt underlag. I riktigt svåra fall ligger hästen och kan eller vill inte resa sig. Mildare fånganfall kan yttra sig som lindrig stelhet och/eller stapplighet. Stelhet i vändningar och dålig bjudning.

Orsak

Även om fång, under olika namn länge varit beskrivet i litteraturen är veterinär- och forskarkåren inte helt ense om hur och varför sjukdomen uppstår.

Fång kan ses som en följd av att djuret har ätit ett fodermedel som direkt eller indirekt orsakat en metabolisk störning, som i sin tur föranleder en försvagning i hovens lamellager. Men oftast finns en bakomliggande ämnesomsättningssjukdom såsom PPID eller EMS.

Fång kan också ses i samband med andra sjukdomar såsom enterit (inflammerad tunntarm), kolik, kolit (inflammerad grovtarm), förgiftning eller metrit (inflammation i livmodern) till följd av kvarbliven efterbörd.

Riskfaktorer

  • Systemisk sjukdom (se ovan)
  • Kraftigt bete
  • Intag av för mycket kraftfoder, främst kolhydrater
  • Metabolisk stress, till exempel efter överhettning
  • Läkemedel som kortison

Behandling

En fångdrabbad häst skall omedelbart ställas i strikt boxvila på en djup och mjuk bädd av spån. Veterinär skall tillkallas även vid mildare symtom då hästen måste få smärtlindring och antiinflammatorisk medicin. Veterinären avgör om det är lämpligt att utreda vidare med till exempel blodprover. Eventuellt kan kylning av hovarna hjälpa. Foder och vatten placeras med fördel hängande på väggen då hästens smärta ökar om den måste äta/dricka från marken. Hästen skall endast utfodras med grovfoder, helst med lågt näringsinnehåll.

Rulla till toppen