Avmaskning

AVMASKNING

Idag är alla avmaskningsmedel till häst receptbelagda. Det innebär att Du som djurägare måste ha kontakt med Din veterinär för att få avmaskningsmedel utskrivet. En av anledningarna till att avmaskningsmedlen har blivit receptbelagda är den ökande resistensen hos inälvsparasiterna mot vanliga avmaskningsmedel såsom Ivomec.

Alla hästar drabbas av inälvsparasiter, men parasiterna utgör inte någon fara för hästens hälsa om de inte förkommer i större mängd. De största parasitbördorna återfinns hos föl och unghästar. Äldre hästar har ofta utvecklat immunitet mot parasiterna genom åren. I vissa fall kan äldre hästar få kraftiga prasitbördor, ibland på grund av att deras immunförsvar av någon annan anledning är nedsatt.

Hur ofta och med vad Du bör avmaska Dina hästar avgörs av hur situationen ser ut på just Din gård/Ditt stall. Ett stort stall med många hästar men lite hagmark behöver avmaska oftare än ett litet stall med ett fåtal hästar som har tillgång till stora hagar. Idealiskt är om hästarna har skilda vinter- och sommarhagar. Dessa frågor kan Du diskutera med Din veterinär för att på bästa sätt kunna planera vilken strategi Ni skall ha.

Träckprover är till stor hjälp i parasitbekämpningen. Den exakta mängden ägg per gram träck (epg) är egentligen inte det mest intressanta. Man bör be om odling för kontroll av stora blodmasken samt analys för bandmask också, eftersom dess parasiter kan orsaka sjukdom. Mockning av hagar är också mycket viktigt och minskar användningen av avmaskningsmedel.

Lilla blodmasken

Dessa lever i hästens grovtarm. De vuxna maskarna lägger ägg som passerar ut med avföringen och på så sätt infekteras betet. Andra hästar infekteras genom att de äter de kläckta larverna i gräset.  De flesta hästar har en större eller mindre mängd larver av lilla blodmasken i olika utvecklingsstadier i tarmen. Om de förekommer i mycket riklig mängd kan hästen drabbas av kolik, diarré eller avmagring.

Som regel räcker det att avmaska mot lilla blodmasken strax före betssläpp på våren och vid installning på hösten. Stora stuterier och andra gårdar där många hästar i olika åldrar hålls i gemensamma hagar bör avmaska mer ofta under sommarhalvåret. Detsamma gäller om det konstaterats genom träckprover att parasitbördan är hög. Ivermectin- och moxidectinpreparat har god effekt mot blodmask, men även Pyrantel har effekt.

Stora blodmasken

Stora blodmasken har varit ganska ovanlig men man har sett en ökning de senaste åren. Stora- och Lilla blodmaskens ägg ser likadana ut och måste kläckas fram för att man skall kunna särskilja vilka parasiter hästen har. Det är viktigt att ta ett träckprov och begära odling alternativt PCR för stor blodmask för att veta om hästen har stora blodmasken eller inte. Stora blodmasken smittar också genom att vuxna maskar lägger ägg i hästens tarm. Dessa ägg passerar ut via träcken och kläcks på betet till larver, som därefter äts av andra hästar. Larverna utvecklas till ytterligare ett larvstadium i tarmen och borrar sig in i blodkärlen i tarmen och vandrar upp till krösroten (stora blodkärl som försörjer tarmarna). Efter cirka 4 månader har larverna utvecklats till vuxna maskar som sedan följer med blodet in till tarmen där de suger blod i tarmväggen. Ytterligare 6–8 veckor senare kan dessa börja lägga ägg. Hela livscykeln tar 6 månader. Det är därför ingen idé att ta en odling inom 6 månader efter avmaskning.

Stora blodmasken kan genom att den håller till i krösroten orsaka stora skador, och även om hästen har ett lågt äggantal skall den avmaskas mot stora blodmasken om den finns.

Spolmask

Förekommer oftast bara hos föl och 1-åringar. De ses sällan hos vuxna individer eftersom dessa utvecklat immunitet mot parasiten. Spolmasken lever i tunntarmen. Äggen passerar även här ut med avföringen och infekterar betet. Äggen är mycket motståndskraftiga och överlever flera år på betet. Det innebär att om ett spolmaskproblem konstaterats på gården ett år får man räkna med att kommande generationers föl också kommer att drabbas. Föl och unghästar som drabbats av spolmaskinfektion kan visa symtom såsom dålig tillväxt, raggig hårrem, nedsatt aptit etcetera. Men en del föl kan också vara till synes helt friska och sedan plötsligt drabbas av allvarlig kolik. I dessa fall kan ibland stora mängder spolmaskar ses i tunntarmen.

Föl bör avmaskas mot spolmask vid 8 och 16 veckors ålder och undertecknad rekommenderar även att 1-åringar avmaskas mot spolmask. Ivermectinpreparat har tidigare ansetts vara effektiva mot spolmask, men under senare år har resistens mot dessa preparat konstaterats. Därför rekommenderar jag att fölen avmaskas med Fenbendazol.

Bandmask

Denna mask är också vanligt förekommande. Masken lever i gränszonen mellan tunntarmen (ileum) och blindtarmen (cekum). Äggen passerar ut med träcken och infekterar betet, men innan de kan infektera nästa häst måste äggen ätas av ett litet kvalster som finns i gräset. Nästa häst smittas när den i sin tur äter kvalstret. Hästar som har bandmask i större mängd kan drabbas av kolik i form av till exempel blindtarmsförstoppning eller motorikstörningar i ileum (sista delen av tunntarmen).

Undertecknad rekommenderar att man avmaskar en gång per år (med fördel innan betessläpp) mot bandmask. Vid konstaterad tung parasitbörda rekommenderas avmaskning 2 gånger/år. Prazikvantel i enkel dos ges i första hand men även pyrantel i dubbel dos har god effekt.

Styngfluga

Flugorna lägger sina ägg på hästarnas ben under sommaren. Dessa kan ses som små gulvita prickar på hästens ben. Hästen slickar i sig äggen och larverna vandrar sedan via munslemhinnan ner till hästens magsäck där den övervintrar.

Små mängder styngflugelarver orsakar sällan något problem, men i större mängd kan de orsaka kolik och magsårsliknande symtom. Om en stor mängd styngflugeägg har setts på hästarnas ben kan ivermectin  eller moxidectin ges sent på hösten. Et bra sätt att minska infektionen hos hästen är att mekaniskt avlägsna äggen från hästens ben.

Avmaskningsmedel

Ivermectin finns i – Ivomec, Noromectin, Bimectin, Ivomec comp, Equimax, Eraquell

Pyrantel finns i – Banminth, Fyrantel

Prazikvantel finns i – Cydectin comp, Ivomec comp, Equimax, Droncit

Moxidectin finns i – Cydectin och Cydectin comp

Fenbendazol finns i – Axilur

Rulla till toppen