PPID (Cushing's)

PPID eller Pituitary Pars Intermedia Disease kallades tidigare felaktigt för Cushing´s syndrom och drabbar framförallt gamla hästar från 15 år och uppåt.

På senare tid har man upptäckt att sjukdomen är mycket vanligare än man förut trodde, en stor del av alla fångdrabbade hästar till exempel har någon typ av ämnesomsättningssjukdom såsom PPID i grunden. Sjukdomen är vanligast bland äldre hästar från 15 år och uppåt men man har också diagnosticerat betydligt yngre hästar med PPID.

Den allvarligaste följden av PPID är fång, men sjukdomen leder också till en hel del andra symtom varav en del kan påverka hästens liv och användbarhet.

Orsaken till PPID är en godartad förstoring av hypofysen som är en hormonbildande körtel som sitter vid hjärnans bas. Hormoner från hypofysen styr produktion och utsöndring av många andra hormoner kroppen, bland annat ACTH (Adrenocorticotropt hormon) som styr produktionen av andra hormoner i binjuren.

Symtom 

En rad olika symtom kan ses vid PPID, men de vanligaste är dämpat allmäntillstånd, förändrad päls (oftast får hästen en karakteristiskt lång och lockig päls), dricker och kissar onormalt mycket, tappar muskler och får en päronformad buk, utvecklar  fettkuddar ovanför ögonen. Ibland kan dock symtomen vara än mer diffusa och endast visa sig i form av nedsatt prestation, återkommande fånganfall (för information om fång se separat flik) eller i att hästen får återkommande infektioner som är svårläkta eller svårbehandlade.

Diagnos

Ställs genom ett eller flera av de klassiska symtomen och genom blodprov. Det vanligaste värdet att ta är ett ACTH värde – detta är förhöjt i de flesta fall av PPID, men kan vara normalt trots att hästen har PPID. Om symtomen är tillräckligt tydliga sätts i vissa fall behandling in trots normalt ACTH.

Man kan också ta ett prov före och efter en låg dos av kortison, detta kräver dock att två blodprov tas med ca 24 timmars intervall. Det finns också en liten risk att man framkallar fång i och med att kortisonet kan trigga igång ett fånganfall.

Undertecknad brukar  ofta också kombinera ACTH provet med ett fastande insulin och glukosprov för att utvärdera om hästen också kan ha EMS (Ekvint Metabolt Syndrom).

Behandling

Det finns ingen behandling som botar hästen men med en kombination av rätt skötsel och medicinering kan sjukdomen hållas i schack och symtomen avta eller försvinna.

Eftersom den PPID drabbade hästen lättare drabbas av infektioner och är känslig för fång krävs att den får en väl avvägd foderstat, regelbunden verkning av en kunnig hovslagare, avmaskning och regelbunden tandvård av veterinär.

 

Medicinering innebär en livslång behandling med Prascend, tabletter som ges dagligen. Man följer sedan upp behandlingsresultatet med regelbunden blodprovstagning.

Det är livslång startkarens på Prascend, vilket innebär att en häst som en gång börjat medicineras med preparatet aldrig kan tävla.