Kvarka

Orsak

Orsakas av bakterien Streptococcus Equi och sprids mellan hästarna då en sjuk häst hostar, bakterien finns i sekretet hästen hostar eller fnyser ut. Det kan också spridas via människors kläder och skor etc. Inkubationstiden från smitta är mellan 3-14 dagar.

Symtom

Hästar som insjuknar i kvarka får hög feber, ofta uppåt 39,5-40 grader, svullna lymfknutor i huvud- och halsregionen, tjockt gult näsflöde och hosta. En del hästar får mildare symtom och det kan då vara svårt att skilja kvarkasymtomen från en vanlig förkylning. I allvarligare fall kan lymfknutorna mellan ganascherna spricka och varigt sekret kommer ut. I sällsynta fall kan hästen drabbas av så kallad ”kastad kvarka” då kvarkabakterien kan återfinnas i varbölder i lymfknutor inne i buk- eller brösthålan, eller av Anasarka, en inflammation i kroppens blodkärl som leder till ödem i ben, under buk och under huvudet samt kan ge blödningar i slemhinnorna. Både kastad kvarka och Anasarka är allvarliga följdsjukdomar till kvarka och kan i vissa fall leda till döden.

 

Diagnos

Ställs genom provtagning. Antingen tas en nässvabb eller ännu hellre görs ett nässköjprov som skickas för odling eller PCR.

Behandling

I vissa fall väljer man att behandla insjuknade hästar med antibiotika, detta avgörs från fall till fall av veterinären

Isolering: Alla insjuknade hästar bör isoleras snarast för att förhindra smittspridning. Stallet hålls sedan isolerat i 20 dagar efter att den sist insjuknade hästen sist visade symtom (dvs då den sist insjuknade hästen inte längre har feber, hosta eller näsflöde). Innan stallet öppnas igen bör stall och utrustning saneras. Bakterierna kan annars överleva i miljön under flera månader om förhållandena är gynnsamma. Stallet bör rengöras ordentligt med tex högtryckstvätt och därefter desinficeras boxarna med Virkon S som finns att köpa på apotek och Lantmännen bla. Tänk på att även rengöra transporter, vattenkoppar och vattenhinkar, badkar etc.

 

Förebyggande av smittspridning:

  • Isolera alla nya hästar i 14 dagar innan de tas in i stallet
  • Blanda inte tävlingshästar med unghästar och avelsston.
  • Tvätta händerna, byt skor och ha skyddskläder vid arbete i isoleringsstallet, alternativt ha separat personal i de olika enheterna.