Shockwave

Shockwave eller stötvågsbehandling som det kallas på svenska kan användas på en rad olika skador hos hästar. Metoden utvecklades ursprungligen för att behandla njursten hos människa men används nu inom ortopedi för att behandla, muskel-, ligament och senskador såväl som en del skelettåkommor.

Stötvågorna genereras genom små puffar av komprimerad luft omvandlas till mekanisk energi i maskinens handstycke. När handstycket/applikatorn hålls mot det skadade området på hästen överförs stötarna till vävnaden.

Stötvågsbehansling används framförallt för behandling av:

  • Muskelskador
  • Senskador
  • Gaffelbandskador
  • Ligamentskador
  • Ryggar
  • Sesamoidit
  • Strålbenhälta

Behandlingen används även för att aktivera kroniska/svårläkta sår, stressfrakturer, behandling av leder med artros etc.

Oftast upprepas behandligen 3-4 gånger med 1-3 veckors mellanrum. Första gången kan en del hästar behövas sederas eftersom det låter lite om kompressorn och handstycket, själva behandlingen upplevs av de flestga hästar som behaglig men en del hästar kan reagera lite, framförallt om man behandlar direkt mot skelettet.

För att behandlingen skall ha bästa effekt krävs en korrekt diagnos samt att apparaten används på rätt sätt.