[mk_page_section layout_structure=”full” attachment=”scroll” bg_position=”left top” bg_repeat=”repeat” bg_stretch=”false” enable_3d=”false” speed_factor=”0.3″ bg_video=”no” video_source=”self” stream_host_website=”youtube” video_mask=”false” bg_gradient=”false” gr_end=”#1e73be” video_opacity=”0.6″ top_shadow=”false” section_layout=”full” sidebar=”sidebar-1″ min_height=”100″ full_width=”false” full_height=”false” intro_effect=”false” padding_top=”0″ padding_bottom=”10″ margin_bottom=”0″ skip_arrow=”false” skip_arrow_skin=”light” first_page=”false” last_page=”false”][vc_column width=”2/3″][mk_fancy_title tag_name=”h1″ style=”false” color=”#393836″ size=”30″ font_weight=”bold” font_style=”inhert” letter_spacing=”0″ margin_top=”0″ margin_bottom=”30″ font_family=”Montserrat” font_type=”google” align=”left”]

Persondatapolitik

[/mk_fancy_title][vc_separator color=”grey” align=”align_left”][vc_column_text disable_pattern=”true” align=”left” margin_bottom=”0″]

Ledningen på Hästspecialisten ansvarar för att Dina personuppgifter behandlas korrekt och säkert.

Syfte med behandling av personuppgifter

Kliniken behandlar personuppgifter av två syften: Identifikation av djur och ägare samt identifikation av kund.

Underlag för behandling

Underlaget för behandlingen av personuppgifter är:

  • Identifikation av djur och djurägare skall finnas som del av djurets journal enligt Jordbruksverkets ”Föreskrifter om skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård”. Här framgår också att journalen skall bevaras i minst fem år räknat från dagen för det sista införandet. (Detta är ett LAGKRAV).
  • Faktura och kontantfaktura som del av företagets räkenskapsinformation, skall enligt bokföringslagen bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. (Detta är ett LAGKRAV).
  • Om Du önskar att vi sparar Dina personuppgifter utöver den tid som krävs enligt ovan, kan Du underteckna ett samtycke om utökad bevaring.
  • Vi kan kontakta Dig med information vi anser kan ha intresse för Dig och Ditt djur. Om Du inte önskar detta är det bara att meddela oss.

Vilka personuppgifter behandlar Hästspecialisten?

Vi behandlar enbart de personuppgifter som Du själv upplyst oss om vid inskrivning av Ditt djur. Det rör sig om namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-post adress. Ditt djurs ID-märkning och försäkringsnummer räknas också som personuppgift då de kan härledas till Dig. Djurets sjukdomshistorik är inte en personuppgift.

Utlämnande av personuppgifter

För att Du och Ditt djur skall kunna identifieras korrekt används Dina personuppgifter i vår kommunikation med:

  • Försäkringsbolag- i samband med att Du bett os direktreglera en skada, eller försäkringsbolaget kräver in journalkopia i samband med att Du begärt ersättning för skada hos dem.
  • Externa laboratorier – i samband med analysering av diagnostiska test som vi inte kan analysera på kliniken
  • Remitterande veterinärer – om en veterinär har skickat en remiss till oss skickas remissvar till denna veterinär. Om vi avtalar att vi skall remittera Ditt djur till en annan veterinär skickas journalutdrag/remiss till denne.

Ovanstående utlämnande av personuppgifter kommer alla att vara avtalade mellan oss och anses således kunna företas utan särskilt skriftligt samtycke.

Tillgång till personuppgifterna

Tillgång till personuppgifterna har enbart vår personal och personer som arbetar för vår räkning.

Radering av personuppgifter

Radering av Dina personuppgifter sker automatiskt när Du inte längre anses vara kund hos oss. Det vill säga när vi inte har undersökt/behandlat något djur Du äger under de senaste fem åren. Räkenskapsinformation raderas dock upp till två år senare enligt kraven i bokföringslagen.

Om Du önskar har vi kvar Dina personuppgifter och kan därmed identifiera Dina djur utöver denna period, Du ber oss då om utökad bevaring.

Om vi har ett ekonomiskt mellanvarande kommer vi naturligtvis också att bevara Dina personuppgifter till dess att skulden är reglerad.

Vi genomför radering varje kvartal.

[/vc_column_text][/vc_column][/mk_page_section]