Friröntgen och Exportröntgen

Friröntgen

Vid så kallad Friröntgen av 1-åriga travare screenar man unghästen för lösa benbitar i kotleder och hasleder.

De projektioner som ingår kan variera lite från klinik till klinik men jag tar en serie på 10 bilder som stämmer bra överens med de flesta andra hästkliniker.

Sidobilder på kotleder båda fram

Två sneda så kallade friprojiceringar av kotlederna båda bak (dvs 2 bilder/ben)

Två projektioner på båda bak hasar

 

Exportröntgen

Även detta är en screening för lösa benbitar men även för vissa andra fynd såsom pålagringar.

Vilka projektioner som ingår kan variera ganska mycket mellan kliniker, men Hästspecialisten utför 2 st olika exportröntgenundersökningar, en med 12 och en med 16 bilder.

Sidobilder på falanger (dvs kota till hov) på alla fyra

Strålben båda fram

Osteochodrosprojektion båda bak hasar (vid utökad ingår ytterligare två projektioner per has)

Två projektioner på båda bakknäna

Försäkringsbolagen kan ha olika krav på vilka projektioner som skall ingå inför en försäkring och därför är det bra att stämma av med dem innan undersökningen.

VIKTIGT att komma ihåg är att bara för att hästen har gått igenom en exportröntgen behöver det inte betyda att den är frisk eller att det inte finns röntgenfynd på den. Det finns kanske inga avgörande fynd på de bilder som tagits men det kan finnas förändringar som ses om man tar fler projektioner på en specifik led.

Vid en hälta som jag har kunnat lokalisera till ett specifikt område, till exempel en kotled, röntgar jag ofta 4 projektioner på den leden för att få en överblick och se leden ur flera vinklar, men vid en exportröntgen inför försäljning tas endast en projektion på kotleden.